★ ★ ★ Személyi edzés ★ ★ ★

Cross szótár

A CROSS TRAININGEK folyamán alkalmazott alapgyakorlatok illetve fogalmak.

 

Air Squat: Saját testsúlyos guggolás

AMRAP': As many rounds as possible in X minutes: Annyi kör, amennyi csak lehetséges, bizonyos idő alatt. Az idő mindig az AMRAP' szócska látható

Back Squat: Tarkón guggolás

Bar Muscle Up: Rúdon feltornázkodás 

BB: Barbell= Rúd

Bench Press: Fekve nyomás 

Box Jumps: Dobozra ugrás 

Burpee: 4 ütemű fekvőtámasz

BW = Bodyweight: Saját testsúly, testömeg

Clean and Jerk: Felvét és lökés 

Clean: Felvét 

DE: Dinamic effort, dinamikus erőfejlesztés

Deadlift: Elemelés/felhúzás 

DEATH BY: Halál valami által, ide a gyakorlat van beillesztve. Futó óra mellett, minden perc kezdetén 1 ismétléssel növekszik az ismétlések száma, addig, amíg az adott percben be tudod fejezni a gyakorlatot.

Dips: Tolódzkodás 

Double Unders: Dupla tekerés ugráló kötéllel

Dumbell Bench Press: Kézi súllyal való fekve nyomás

Dumbell: Kézi súly

EMOT: Ugyan az, mint az EMOTM, csak itt minden félpercenként kell az ismétléseket csinálni

EMOTM: Every minute on the minute: minden perc kezdetén bizonyos ismétlés a gyakorlatból, a megadott idő alatt. PL.: EMOTM 12'5 Thruster 60kg: 12 percen keresztül minden perc kezdetén 5 elöl guggolásos nyomás fej fölé 60kg-al

Flyes: Tárogatás kézi súllyal

For Time: Időre bizonyos feladat

Front Squat: Mellen guggolás

GHD Situps: Felhomorító padon felülés

HALO: Kettlebell-lel vagy súlytárcsával fej körül forgatás (váll mobilitás)

Hang Clean: Ölből felvét

Hang Snatch: Ölből szakítás

HSPU: Hand stand push-ups: kézállásban fekvőtámasz

Jerk: Lökés fej fölé

Jump over the box: Doboz átugrás

KB American Swing: Kettlebell lengetés fej fölé

KB Clean and Jerk: Kettlebell felvét és lökés

KB Military Press: Kettlebell katonai nyomás

KB Snatch: Kettlebell szakítás

KB Swing: Kettlebell lengetés

KB: Kettlebell

Ladder: Létra lehet súlyban, vagy ismétlésben

Lunges: Kitörés

ME: Max effort, maximális erőfejlesztés

Metcon: Metabolikus kondíció

Muscle up: Feltornázkodás gyűrűn

NO REP: = Nem ismétlés: Hibásan végrehajtott gyakorlat, amit nem számítunk ismétlésnek!

NPR: New Personal Record (Új egyéni csúcs)

Over Head Squat: Fej feletti tartásban guggolás (szakító tartás)

PR: Personal Record (Egyéni csúcs)

Pull-ups: Húzódzkodás

Push Press: Láblökéses nyomás

Push-ups: Fekvőtámasz

Row: Evezés

RX-As Presribed: WOD-ok vagy eredmények kiírásánál használjuk. Jelentése előírás szerint.

Scaled Results = Skálázott: Az RX gyakorlatsor valamilyen módon könnyített változata (kisebb súly, könnyebb gyakorlat, stb.)

SDHP/ Sumo Dedlift High Pull: Szumó állásban felhúzás állig

Shoulder Press: Vállról nyomás

Sit-ups: Felülés

Snatch High Pull: Szakítás mellhez

Snatch Pull: Szakítás kiállás

Snatch: Szakítás

Split Jerk, Split Snatch: Ollózva lökés, ollózva szakítás

Squat Clean and Jerk: Beüléses felvét és lökés

Squat Clean: Beüléses felvét

Squat Snatch: Beüléses szakítás

Strength: Erő, erőfejlesztő gyakorlatok

Sumo Deadlift: Szumó állásban történő elemelés

TABATA: 8 körön keresztül 20mp munka 10 mp pihenő

TGU: Turkish Getup = török felállás kettlebellel

Thruster: Elöl guggolásos nyomás fej fölé

Upper Chest Press: 45 fokos Fekve nyomás

Weightlifting: Súlyemelés

WOD: A nap edzése